Bestuur

Het bestuur van de NVOF telt vijf leden. Deze vijf leden zijn gekozen door de leden tijdens de ALV en zetten zich in voor de NVOF en haar leden.

Verdeling portefeuilles

Naast een bestuursfunctie heeft elk lid een portefeuille voor een specifiek aandachtsgebied binnen de NVOF. Onderdeel van de portefeuilles zijn kaderleden, NVOF leden die op verzoek van het bestuur participeren in een projectgroep.

Het bestuur komt ongeveer zeven keer per jaar bijeen. In het najaar is er een Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur het beleid voor het komende jaar aan haar leden presenteert.

Bestuursleden

  • Jacco Schekkerman, voorzitter
  • Marieke Bloo-van der Meer, secretaris
  • Renske van Hooijdonk, portefeuille Beroepsinhoud
  • Sanjin Azabagic, penningmeester
  • Saskia Vrickx, algemeen bestuurslid

v.l.n.r. Saskia Vrickx, Wendy de Haan, Jacco Schekkerman, Sanjin Azabagic, Marieke Bloo

U kunt contact opnemen met het bestuur via e-mail: info@nvof.nl.

Trefwoorden: