Uitnodiging oratie Corine Visscher 22-11-2018

4 okt 2018
Donderdag de 22e november 2018, des namiddags om 16.00 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe dr. C.M. Visscher, benoemd tot Hoogleraar Orofaciale Fysiotherapie, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

Over hoofdzaken en kopzorgen

in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. dr. ir. K.I.J. Maex.

In de onmiddellijke omgeving van het Spui is nauwelijks parkeerruimte;
de Aula is bereikbaar met de trams  4, 14, 24 en metro 52, halte Rokin

Trefwoorden: