Algemene Ledenvergadering NVOF 19 november 2019

8 okt 2019
Zet alvast in je agenda! Onderwerpen o.a. jaarplan, de cijfers, formeren werkgroep hoger tarief en wat verder ter tafel komt. Leden ontvangen een uitnodiging. De stukken staan vanaf 2 november op de website.

Trefwoorden: