Hoe zit het met de eisen voor registratie en herregistratie in KRF NL voor mij als gespecialiseerd fysiotherapeut?

10 mei 2019
Er zijn vragen over de veranderingen voor gespecialiseerd fysiotherapeuten in KRF NL. In deze nieuwsbrief lees je meer over de eisen voor herregistratie, zoals de punten- en werkervaringseis en wat de verruiming van de punten voor jou als gespecialiseerd fysiotherapeut in KRF NL betekent.

Hoe zit het met de eisen voor registratie en herregistratie in KRF NL voor mij als gespecialiseerd fysiotherapeut?

Als je aan de herregistratie-eisen van CKR voldoet, vindt (her)registratie in KRF NL plaats in het (Deel)register waarin je opnieuw geregistreerd zou worden. Echter als je je in KRF NL wilt inschrijven voor een Deelregister, is ook inschrijving in het Basisregister (vervanger van het Deelregister Algemeen Fysiotherapeut) verplicht. En daarvoor geldt een punten- en werkervaringseis als Algemeen Fysiotherapeut. De punteneis voor het Basisregister vervalt zodra je staat ingeschreven in één of meer Deelregisters. Sta je in een Aantekeningenregister, dan vermindert de punteneis voor het Basisregister van 50 naar 30 punten per registratieperiode.

Hoe is de dispensatieregeling voor de werkervaringseis in KRF NL voor mij als gespecialiseerd fysiotherapeut?

Als je niet in het deelregister Algemeen Fysiotherapeut van het CKR staat ingeschreven en niet voldoet aan de werkervaringseis voor Algemeen Fysiotherapeut, en je je wél wilt inschrijven in een deelregister in KRF NL, krijg je dispensatie voor de werkervaringseis Algemeen Fysiotherapeut.

Krijg ik binnen KRF NL vrijstelling voor het behalen van punten als ik een Master Fysiotherapie volg?

Ja, voor het volgen van een Master Fysiotherapie Wetenschap of Fysiotherapeut-specialist krijg je 120 punten vrijstelling in maximaal 2 registratieperiodes waarin de studie plaatsvindt.

Krijg ik binnen KRF NL vrijstelling voor het behalen van punten tijdens mijn promotietraject?

Ja, voor het volgen van een Master Fysiotherapie Wetenschap of Fysiotherapeut-specialist krijg je 120 punten vrijstelling in maximaal 2 registratieperiodes waarin de studie plaatsvindt.

Hoe zit het met de punteneis in CKR en KRF NL voor Basis-, Deel- en Aantekeningenregister(s)?

Trefwoorden: