Behandeling van BPPD: nieuwe adviezen ten aanzien van repositiemanoeuvres

30 jan 2020
Begin 2019 is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) gestart met de herziening van een specifieke module (hoofdstuk) van de multidisciplinaire richtlijn Benigne Paroxysmale Positieduizeligheid (BPPD) over repositiemanoeuvres als behandeling van BPPD.

Richtlijnmodule geautoriseerd

Namens het KNGF en de NVOF heeft MSc Bart Zwaneveld de (orofaciale) fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep en actief bijgedragen aan de totstandkoming van deze richtlijnmodule. Het KNGF, de NVMT en NVOF hebben de herziene module geautoriseerd waarna deze sinds januari 2020 online toegankelijk is

Uitgaande van up-to-date wetenschappelijke evidentie en afwegingen op basis van klinische expertise worden repositiemanoeuvres als behandeling van BPPD aanbevolen in de praktijk. De meest effectieve behandeling is afhankelijk van de vorm van BPPD. BPPD kent namelijk drie varianten; BPPD van het onderste (posterieure) kanaal, van het horizontale kanaal (met een geotrope en apogeotrope variant) en van het voorste (anterieure) kanaal. Het aanbevolen repositiemanoeuvre verschilt per BPPD variant.

BPPD van het onderste kanaal is de meest voorkomende variant; 85-95% van de mensen met BPPD heeft deze variant. BPPD van het onderste kanaal dient behandeld te worden met een Epley- of Semontmanoeuvre. BPPD van het horinzontale kanaal (geotrope variant) komt minder vaak voor (5-15%) en dient behandeld te worden met een Gufoni- of Lempert-(barbecue)manoeuvre.

De manoeuvres dienen bij voorkeur door een professional te worden uitgevoerd, zoals de fysiotherapeut, en niet door de patiƫnt zelf.

Mensen met BPPD van het horizontale kanaal, apogeotrope variant, of BPPD van het voorste kanaal (uiterst zeldzaam) dienen verwezen te worden naar een expertisecentrum of naar een professional met veel ervaring in het behandelen van BPPD.

De fysiotherapeut kan dus een belangrijke rol spelen in de behandeling van mensen met BPPD. De fysiotherapeut kan deze richtlijnmodule gebruiken als leidraad voor de behandeling van mensen met BPPD. Daarnaast kan het gebruikt worden om in gesprek te gaan met verwijzers, zodat patiƫnten de juiste zorg kunnen krijgen en bij de fysiotherapeut terecht komen.

Het KNGF ontwikkelt momenteel een factsheet waarin de belangrijkste informatie over BPPD voor jou als fysiotherapeut is samengevat en overzichtelijk is weergegeven. Daarnaast zullen er in het najaar van 2020 workshops worden georganiseerd waarin je meer kunt leren over BPPD, maar ook de manoeuvres kan oefenen. Houdt hiervoor onze website in de gaten!

Bekijk hier de aanbevelingen over de behandeling van BPPD. Hier vind je ook meer informatie over de diagnostiek van BPPD.

Trefwoorden: