NVOF ALV 12 mei vervalt, 1 ALV dit jaar op 10 november 2020

27 mrt 2020
Op 12 mei stond onze algemene ledenvergadering (ALV) gepland.

Beste leden,

Op 12 mei stond onze algemene ledenvergadering (ALV) gepland. Zoals jullie zullen begrijpen, kan deze in de huidige tijd geen doorgang vinden (we kunnen de ALV ook niet digitaal laten plaatsvinden). In dit licht heeft het bestuur besloten om dit jaar slechts één ALV te houden. Deze is gepland op dinsdag 10 november om 19.30 uur. Op de ALV zullen we niet alleen de plannen presenteren voor 2021, maar ook het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 ter goedkeuring voorleggen.

Het was onze intentie om op 12 mei Renske van Hooijdonk voor te dragen als bestuurslid Kwaliteit & Wetenschap, als opvolger van Wendy de Haan. Dit kan echter pas op de ALV in november plaatsvinden. Renske zal desalniettemin tot deze ALV als vervanger van Wendy fungeren, ondanks dat Renske geen officieel bestuurslid is vanwege het ontbreken van een ALV besluit. 

Het zijn voor ons allen bizarre tijden. We hopen jullie als bestuur zoveel als mogelijk te kunnen ondersteunen in deze moeilijke periode. Mochten jullie onze hulp wensen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We wensen jullie veel sterkte en gezondheid.

Het bestuur NVOF  

Trefwoorden: