Scriptieproduct ter beschikking gesteld voor NVOF-leden

9 feb 2021
“Temporomandibular Joint Disorder Psychosocial and Pain Assessment Guide”

Bachelorscriptieproject

"Wij zijn verheugd dat ons scriptieproduct “Temporomandibular Joint Disorder Psychosocial and Pain Assessment Guide” in deze NVOF-nieuwsbrief en op de website wordt gepresenteerd! Wij zijn Celeste Kaashoek en Laura Russo, twee fysiotherapie studenten in ons derde en laatste jaar van het honoursprogramma op de Europese School van Fysiotherapie in Amsterdam. Celeste is geboren en getogen in Californië, terwijl Laura uit New York City komt.

 

   
Celeste Kaashoek & Laura Russo                                                    

Voordat we naar Nederland verhuisden hebben we allebei eerdere bacheloropleidingen afgerond: Celeste in biologie met een minor in filosofie en Laura in medische antropologie. We zijn ook allebei student atleten (“college athletes”) geweest, in voetbal en atletiek respectievelijk, wat in de Verenigde Staten een unieke ervaring is. Gezien deze overeenkomsten wisten we al snel dat we een geweldig team voor ons bachelorscriptieproject zouden vormen.

Halverwege ons tweede studiejaar kregen we de opdracht om aan onze bachelor thesis te beginnen. Onze bachelor thesis bestond uit het doen van literatuuronderzoeken, en het maken van een maatschappelijk relevant product. Bij elkaar geteld, heeft het hele proces een jaar in beslag genomen en omvatte het vinden van een opdrachtgever, het maken van een projectplan, het uitvoeren van twee afzonderlijke literatuuronderzoeken om de inhoud te motiveren die in het product moest worden opgenomen en, tot slot, het daadwerkelijk maken van het product.

Het idee om onze scripties op aandoeningen van het kaakgewricht te richten kwam voort uit het besef dat we allebei af en toe milde kaakpijn en klikken ervaren, en dat we tijdens onze opleiding niet veel over dit gewricht hadden geleerd. We wilden meer weten over TMD en hoe fysiotherapeuten deze pathologie behandelen. Nadat we onze belangstelling tegen onze mentor hadden uitgesproken, werd ons geadviseerd contact op te nemen met orofaciale specialist en HvA-docent Hedwig van der Meer. Zij was vanaf dit punt onze opdrachtgever. Na wat voorlopig onderzoek en een ontmoeting met Hedwig, realiseerden we ons dat er veel op het gebied van etiologische factoren van TMD's te onderzoeken was.

Aanvankelijk wilden we een bijgewerkte beoordelingsrichtlijn ontwerpen die zowel fysieke als psychosociale beoordelingsinstrumenten voor beginnende fysiotherapeuten en tandartsen zou bevatten, maar al snel ontdekten we hoe enorm deze taak zou zijn en hebben we dus besloten om ons tot alleen psychosociale factoren en pijnbeoordeling te beperken. We wilden weten of er andere vragenlijsten zijn die in de Research Diagnostic Criteria (RDC / TMD) van 2014 niet waren opgenomen, maar die nog voor klinische gebruik misschien nuttig zouden kunnen zijn. Op basis van onze twee literatuuroverzichten konden we slechts één klinimetrisch hulpmiddel identificeren met een sterke diagnostische nauwkeurigheid dat nog niet aanbevolen is voor gebruik in de RDC / TMD, namelijk de Fonseca Anamnestic Index (FAI).

Dit proces heeft het belang van een biopsychosociale behandelingsbenadering bij chronische pijnpatiënten opnieuw benadrukt. Met deze stroomdiagramrichtlijn en bijhorende uitleg hopen we om de beoordelingstoolbox van een fysiotherapeut of tandarts te helpen verbreden en structuur bij het benaderen van een psychosociale beoordeling aan te bieden. Deze gids dient slechts als aanbeveling en de voorgestelde vragenlijsten zijn gekozen vanwege hun veelbelovende evidence-based klinische bruikbaarheid."

 

Trefwoorden: