NVOF-advies coronavirus

Onderzoek en behandeling

04-05-2020: Correctie op aanvullende adviezen van NVOF op KNGF triage stappenplan

Dankzij de opmerkzaamheid van een aantal collega's sturen wij je hieronder een correctie op de: 

Aanvullende adviezen van de NVOF op het KNGF triage stappenplan
Beroep specifieke adviezen betreffende orofaciale fysiotherapie:

  1. Intra–orale (be-)handelingen indien mogelijk vermijden.
  2. Gebruik PBM* tijdens hands-on onderzoek en /of behandeling. Zonder PBM werken wordt niet geadviseerd.

*) Voor behandeling van orofaciale cliënten welke vallen onder de groene categorie betreffen de minimaal geadviseerde PBM: handschoenen en chirurgisch mondneusmasker type - IIR.

Onder categorie groen vallen gezonde patiënten die geen klachten hebben of langer dan 2 weken klachtenvrij zijn van COVID-19. Onder deze groep valt ook de categorie patiënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Bij het consult van patiënten in categorie groen wordt het consult gestart rekening houdend met de algemene regels, ongeacht of het consult plaatsvindt binnen of buiten de 1,5 meter.

Excuus voor de verwarring.

Met vriendelijke groet,
NVOF-bestuur

01-05-2020: GROEN LICHT VOOR OPSCHALING OP ‘DAG VAN DE ARBEID’

Afgelopen weken hebben wij nauw samengewerkt met het KNGF en samen opgetrokken als het gaat om advies over veilig te werken in deze corona tijd. Zoals bekend is er gisteren groen licht gegeven, als laatste door het RIVM, om de fysiotherapie op te schalen en dat werd ook tijd. Er is door het KNGF en de BI’s hard gewerkt aan een nieuw TRIAGE stappenplan om de juiste zorg veilig uit te kunnen voeren.

Als NVOF hebben wij wel echter een aanvullend advies op het stappenplan aangezien wij als orofaciaal fysiotherapeuten in en rond de orofaciale regio werken.

Aanvullende adviezen van NVOF op het KNGF triage stappenplan
Beroep specifieke adviezen betreffende orofaciale fysiotherapie:

  1. Intra–orale (be-)handelingen indien mogelijk vermijden.
  2. Gebruik PBM* tijdens hands-on onderzoek en /of behandeling. Zonder PBM werken wordt niet geadviseerd.

*) Voor profiel A en B cliënten betreffen de minimaal geadviseerde PBM: handschoenen en chirurgisch mondneusmasker type-IIR.

Na veel aandringen van het KNGF zou er eindelijk vandaag duidelijkheid komen over de ZN-regeling. Houd hiervoor het laatste nieuws op de KNGF-website of KNGF-app in de gaten.

20-03-2020: Aanscherpen van het corona-advies voor de orofaciale fysiotherapeut

Gezien de ontwikkelingen en het advies van het RIVM adviseren wij de orofaciaal fysiotherapeuten alleen noodzakelijke zorg nog in de praktijk te leveren. Noodzakelijke zorg is de acute zorg die niet langer dan twee weken kan wachten. 

Niet-noodzakelijke zorg kan geleverd worden met behulp van andere mogelijkheden om je onderzoek/ therapie te kunnen voortzetten zoals met gebruikmaking van videocall / beeldbellen / telefonie.

Voor de noodzakelijke zorg moeten strikte hygiëne-maatregelen genomen worden waarbij het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmaatregelen (PBM) onderdeel van is. Dit bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker, wegwerphandschoenen en idealiter beschermende kleding.

Daarnaast blijft het advies om niet intra-oraal te onderzoeken en te behandelen bij de noodzakelijke zorg. 

Het coronavirus treft ons allemaal en dit is het moment om onze praktijkvoering aan te passen en nieuwe mogelijkheden van fysiotherapeutische zorg in te zetten.

Het KNGF zal samen met de beroepsinhoudelijke verenigingen binnenkort een duidelijk en gezamenlijk statement uit laten gaan om enkele zaken nader toe te lichten.

Werk verstandig, sterkte en gezondheid.

Het bestuur NVOF  

17-03-2020: NVOF advies: geen intra-oraal onderzoek en behandeling

Orofaciale fysiotherapie heeft een bijzondere positie binnen de fysiotherapie vanwege het intra-orale onderzoek en behandeling. Daarom kijken wij ook nadrukkelijk naar het advies van het KNGF en van de aanverwante beroepsgroepen zoals die van de mondhygiënisten en de tandartsen.

De NVOF adviseert om tot nader order géén intra-oraal onderzoek en behandeling te doen bij de patiënten. Daarnaast wordt geadviseerd om beschermende handschoenen te dragen bij het extra orale onderzoek en behandeling.  

Voor de overige adviezen inzake het coronavirus verwijzen we naar de algemene informatie voor alle fysiotherapeuten

Trefwoorden: