FysioPraxis Specialistenkatern

Regelmatig publiceert de NVOF in het specialistenkatern van het vakblad FysioPraxis. Leden krijgen de FysioPraxis iedere maand op de mat en kunnen het blad digitaal lezen.

Themanummer orofaciale fysiotherapie april 2019

Publiceren over Orofaciale fyiotherapie

Ook u kunt publiceren over Orofaciale fysiotherapie in het Specialistenkatern. Dit kan bijvoorbeeld een artikel over een onderzoek zijn, een case-report of een opinie-artikel. Publiceren? Stuur uw bijdrage naar Wouter van Leeuwen redacteur van het onderdeel Orofaciaalfysiotherapie voor het Specialistenkatern info@nvof.nl.  

Trefwoorden: